Menu
Podporená organizácia Oblasť Výška grantu
Equita Bratislava 13175
Up-Down-syndrom Bratislava 10165
Náruč-pomoc deťom v kríze Žilina 15000
V.I.A.C. Prešov 13740
Kresťania v meste Bratislava 7000
Centrum všasnej intervencie Bratislava 7500
Výchova zdravej rodiny Trstená 10000
Evanjelicka Diakonia Veľký Slavkov 15000
Trnavská arcidiecezna charita Trnava 10000
PLUSKI Martin 4647
Centrum Naša chalúpka Partizánske 14035
OZ Gemer Rožňava 8000
Budúcnosť Veľký Meder 9815
Centrum Koburgovo Trnava 3000
Združenie mladych rómov Banská Bystrica 10000
Cesta von Omama Muránska Dlhá Lúka 10000
Združenie STORM Sereď 10000
Ipčko Bratislava 10000