Menu
  • pomocnicek 01 res
  • pomocnicek 02 res

Deti s postihnutím sa len ťažko začleňujú do normálneho života. Avšak ich rodičia majú podobný problém, hoci mnohí si to ani neuvedomujeme.

Rodič postihnutého dieťaťa musí riešiť každodenné terapie a liečenia, ktoré bývajú finančnej náročné.

Aj preto sa Nadácia Granvia rozhodla pomôcť neziskovej organizácii Pomocníček so sídlom v Seredi. Zakúpením pomôcok pre deti s ťažkým postihnutím sme vytvorili priestor na terapie, ktoré zbližujú a združujú deti, ale aj rodičov.

Viac ako 40 detí sa tak teší efektívnejšej terapii, ktorá im pomáha napredovať. Išlo o zakúpenie prístrojov na sledovanie ostrosti zraku, test nízkeho kontrastu, či test videnia farieb u kojencov. Rodičia sa v rámci projektu zapojili aj do rekonštrukčných prác a pomohli pri budovaní priečok a celkovom zveľaďovaní zariadenia.

Napredovanie detí s našou podporou je tak dôležitým predpokladom pre ich rovnocennejšie uplatnenie v spoločnosti.

Patrón projektu: Silvia Miklovičová