Menu
  • bivio tehlicka 01 res

Ľudia s mentálnym postihnutím sú na trhu práce mimoriadne znevýhodnenou skupinou. Môžeme povedať, že na otvorenom trhu práce sú najmenej zastúpenou skupinou a zamestnávatelia vo všeobecnosti s týmito ľuďmi nerátajú ako s potenciálnymi zamestnancami. Pritom ľudia s mentálnym postihnutím chcú a sú schopní pracovať.

Zámerom projektu je vytvoriť vzdelávaco-rehabilitačné centrum, ktoré poskytne ľuďom s mentálnym postihnutím široké možnosti na získanie praktických vedomostí a zručností potrebných na umiestnenie sa na trhu práce a nevyhnutných pre samostatný život. Centrum bude poskytovať viacero typov vzdelávacích a rehabilitačných aktivít a praktickú prípravu na výkon konkrétnych zamestnaní. Služby jednotlivým klientom budú poskytované po dobu potrebnú na získanie pracovných zručností. Zároveň budeme pracovať na tom, aby sa uplatnili na otvorenom trhu práce.

Grant Nadácie Granvia podporil náklady spojené s rekonštrukciou priestorov tohto centra.