Menu
  • relevant 01 res
  • relevant 02 res
  • relevant 03 res
  • relevant 04 res

Nezamestnanosť v Prešovskom kraji bola v roku 2017 jednou z najvyšších na Slovensku, takmer 15 percent. Ľudia v sťaženej životnej situácii mali o to väčší problém, nájsť si uplatnenie na trhu. Organizácia Relevant v Prešove sa pri svojom projekte zamerala na mladé ženy odchované v detských domovoch a rozhodla sa im vytvoriť pracovisko, kde sa majú učiť nové zručnosti. Práve tie, ktoré na trhu chýbajú. Z grantu Nadácie Granvia boli zakúpené zariadenia potrebné pri výrobe reklamných predmetov – napríklad elektrická rezačka na vizitky, nažehľovací termolis na obrázky napríklad na tričká, tlačiareň, či rezací plote.

Organizácia získava zákazky o miestnych firiem, vďaka čomu je pracovisko sebestačné a vie si na seba zarobiť.

Relevant zaučuje štyri klientky počas jedného roka. Po uplynutí tohto obdobia sa snaží pomôcť týmto ženám nájsť si prácu, čím v pracovisku vzniká kapacita pre nových klientov.

Patrón projektu: Lenka Kubejová, Marek Reisinger