Menu
  • pomocnicek 01 res
  • pomocnicek 02 res

Deti s postihnutím sa len ťažko začleňujú do normálneho života. Avšak ich rodičia majú podobný problém, hoci mnohí si to ani neuvedomujeme.

Rodič postihnutého dieťaťa musí riešiť každodenné terapie a liečenia, ktoré bývajú finančnej náročné.

Aj preto sa Nadácia Granvia rozhodla pomôcť neziskovej organizácii Pomocníček so sídlom v Seredi. Zakúpením pomôcok pre deti s ťažkým postihnutím sme vytvorili priestor na terapie, ktoré zbližujú a združujú deti, ale aj rodičov.

Viac ako 40 detí sa tak teší efektívnejšej terapii, ktorá im pomáha napredovať. Išlo o zakúpenie prístrojov na sledovanie ostrosti zraku, test nízkeho kontrastu, či test videnia farieb u kojencov. Rodičia sa v rámci projektu zapojili aj do rekonštrukčných prác a pomohli pri budovaní priečok a celkovom zveľaďovaní zariadenia.

Napredovanie detí s našou podporou je tak dôležitým predpokladom pre ich rovnocennejšie uplatnenie v spoločnosti.

Patrón projektu: Silvia Miklovičová

  • relevant 01 res
  • relevant 02 res
  • relevant 03 res
  • relevant 04 res

Nezamestnanosť v Prešovskom kraji bola v roku 2017 jednou z najvyšších na Slovensku, takmer 15 percent. Ľudia v sťaženej životnej situácii mali o to väčší problém, nájsť si uplatnenie na trhu. Organizácia Relevant v Prešove sa pri svojom projekte zamerala na mladé ženy odchované v detských domovoch a rozhodla sa im vytvoriť pracovisko, kde sa majú učiť nové zručnosti. Práve tie, ktoré na trhu chýbajú. Z grantu Nadácie Granvia boli zakúpené zariadenia potrebné pri výrobe reklamných predmetov – napríklad elektrická rezačka na vizitky, nažehľovací termolis na obrázky napríklad na tričká, tlačiareň, či rezací plote.

Organizácia získava zákazky o miestnych firiem, vďaka čomu je pracovisko sebestačné a vie si na seba zarobiť.

Relevant zaučuje štyri klientky počas jedného roka. Po uplynutí tohto obdobia sa snaží pomôcť týmto ženám nájsť si prácu, čím v pracovisku vzniká kapacita pre nových klientov.

Patrón projektu: Lenka Kubejová, Marek Reisinger

  • bivio tehlicka 01 res

Ľudia s mentálnym postihnutím sú na trhu práce mimoriadne znevýhodnenou skupinou. Môžeme povedať, že na otvorenom trhu práce sú najmenej zastúpenou skupinou a zamestnávatelia vo všeobecnosti s týmito ľuďmi nerátajú ako s potenciálnymi zamestnancami. Pritom ľudia s mentálnym postihnutím chcú a sú schopní pracovať.

Zámerom projektu je vytvoriť vzdelávaco-rehabilitačné centrum, ktoré poskytne ľuďom s mentálnym postihnutím široké možnosti na získanie praktických vedomostí a zručností potrebných na umiestnenie sa na trhu práce a nevyhnutných pre samostatný život. Centrum bude poskytovať viacero typov vzdelávacích a rehabilitačných aktivít a praktickú prípravu na výkon konkrétnych zamestnaní. Služby jednotlivým klientom budú poskytované po dobu potrebnú na získanie pracovných zručností. Zároveň budeme pracovať na tom, aby sa uplatnili na otvorenom trhu práce.

Grant Nadácie Granvia podporil náklady spojené s rekonštrukciou priestorov tohto centra.