Menu
 • Space
 • Space
 • Space
 • Space
 • Space

Toto unikátne miesto jediné svojho druhu na Slovensku založili matky detí s autizmom. Ich iniciatíva vznikla ako odpoveď na zúfalú situáciu. Na Slovensku totiž neexistujú špecializované strediská, kde by sa o autistické deti vedeli profesionálne postarať.

Iniciatívni rodičia teda založili dennú škôlku najskôr pre vlastné deti, postupne však pribudli aj ďalšie. V spolupráci so špecialistami sa snažia deťom vybudovať svet, ktorý zodpovedá ich potrebám.

Grant od Nadácie Granvia im pomohol k vybaveniu tzv. Snoezelen miestnosti. Ide o špeciálne zariadené prostredie, ktoré stimuluje senzorické zmysly použitím svetelných, či zvukových efektov alebo vôní. Za grantové peniaze bol taktiež zakúpený tzv. EEG biofeedback prístroj (neurofeedback, neuroterapia) – špeciálna metóda, ktorá umožňuje autoreguláciu frekvencie elektrickej aktivity mozgu opakovaným tréningom prostredníctvom počítačového programu. Rodičom chorých detí sa takto podarilo vytvoriť kvalitné prostredie s profesionálnou starostlivosťou o ich najmenších.

Patrón projektu: Ľudmila Mitrová

 • Space

V hlavnom meste Slovenska, Bratislave, je takmer 4000 ľudí bez domova. V riešení ich situácie im od roku 2011 pomáha združenie Vagus. Okrem denného nízkoprahového centra poskytujú poradenstvo pri bežných veciach typu ako vybaviť si doklady a podobne. Mnohí z nich trpia fyzickým alebo psychickým hendikepom, sú odchovancami detských domovov alebo prepustení po výkone trestu.

 

V rámci projektu Nadácia Granvia podporila Vagus pri zriaďovaní kaviarne Dobre & Dobré, ktorá nedávno získala aj prestížne ocenenie Via Bona. V kaviarni sú zamestnaní ľudia bez domova a učia sa tu pracovným návykom, ktoré neskôr uplatnia aj na iných pracovných miestach.

Takýto tréningový program možno považovať na Slovensku za ojedinelý. Je preto cieľom lídrov projektu rozširovať túto myšlienku integrácie aj medzi inými organizáciami.

Patrón projektu: Alenka Csoltiová

 • Space
 • Space
 • Space
 • Space
 • Space

Táto rôznorodá organizácia od roku 1998 pomáha najmä ženám v núdzi a ľuďom s postihnutím. Okrem ubytovne pre matky – obete domáceho násilia a ich deti má neziskovka vo svojom portfóliu aj niekoľko chránených pracovísk. Zriadila a prevádzkuje aj núdzovú telefónnu linku, kde poskytuje okamžitú pomoc. Zároveň má na starosti komunitné a poradenské centrum.


Grant Nadácie Granvia pomohol zrealizovať projekt skvalitnenia priestorov chráneného pracoviska – predajne a cukrárne s názvom darčeky@káva.


Okrem toho, že sú tu zamestnaní ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím, obchod predáva sortiment vyrobený ľuďmi v kríze, či už ide o dlhodobo nezamestnaných alebo ľudí s postihnutím. Týmto spôsobom ich zapája do pracovného procesu a umožňuje im uplatniť sa na trhu práce. O darčekové predmety ako ručne robené medovníky, textilné bábiky, obrazy alebo šperky je v tomto kúpeľnom mestečku mimoriadny záujem najmä medzi turistami.


Takýto tréningový program možno považovať na Slovensku za ojedinelý. Je preto cieľom lídrov projektu rozširovať túto myšlienku integrácie aj medzi inými organizáciami.

Patrón projektu: Adrián Bukovec