Menu
  • Space
  • Space
  • Space
  • Space
  • Space

Nezisková organizácia Dom sociálnych služieb MOST poskytuje všeobecne prospešné služby ľuďom s duševnými poruchami a ich rodinám. Svojim klientom pomáha opätovne sa zaradiť do spoločnosti.

Organizácia poskytuje terénne sociálne poradenstvo, prevádzkuje podporované bývanie a psychologickú ambulanciu. Nadácia GRANVIA zabezpečila pre MOST kvalitné kurzy pre klientov a pomohla im získať prvé praktické skúsenosti pri využití ich nadobudnutých poznatkov. Počas počítačových kurzov sa klienti venovali školeniam ako ochrana osobných údajov, zdravotné a sociálne poistenie, fundraising, účtovníctvo. Tiež prebehol kurz keramického a výtvarného spracovania predmetov a kurz údržby a upratovacích prác. Súčasťou projektu bolo aj zvýšenie kvalifikácie odborných pracovníkov organizácie. Z dlhodobého hľadiska klienti získali nové skúsenosti a poznatky, ktoré teraz využívajú v rámci nadväzujúceho projektu.

Patrón projektu : Renáta Chmárová

„Integrácia ľudí, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii späť do spoločnosti je prínosom nielen pre nich, ale aj pre samotnú spoločnosť. MOST svojim programom zvyšuje rady kvalitných a hodnotných pracovníkov, ktorí vedia prispievať do každodenného ko lobehu života svojou prácou.“

Teplo domova – to bol výstižný názov jednoduchého a zároveň nevyhnutného projektu neziskovej organizácii Pahorok, ktorý poskytuje liečbu drogovo závislým mladým chlapcom.

Pahorok situovaný v malebnej dedinke Bohunice pri Leviciach získal od miestnej samosprávy starý väčší rodinný dom s priľahlým pozemkom, ktorý slúži ako útočisko pre mladých drogovo závislých. V dome bez kúrenia jediné teplo poskytovala stará piecka. Z grantu Nadácie sa zakúpil kotol a už v novembri 2013 nám vďační zamestnanci Pahorku telefonovali, že sa tešia na Vianoce v teple. Nemusíme zdôrazňovať, že to bol najrýchlejšie zrealizovaný projekt. Pahorok svojim klientom poskytuje nielen terapiu formou psychickej podpory, ale aj formou manuálnej práce na malej farme, ktorá je súčasťou objektu. Chlapci sa starajú o kravy, kozy, sliepky, prasce, či zajace. Lídri projektu a patrón Robert Morvay rýchlo našli spoločnú reč a záľuby, a preto ich spolupráca nabrala na obrátkach od samého začiatku.

Patrónom projektu: Róbert Morvay

„Som rád, že som dostal možnosť spoznať a pomôcť neziskovej organizácii Pahorok. Naučili ma, že nič nie je nemožné, keď sa naozaj chce. Patrí im hlboká poklona a obdiv za prácu, ktorú robia pre dobro druhých. Verím, že realizáciou kotolne sa im v zimných mesiacoch bude ich náročná práca vykonávať oveľa príjemnejšie.”