Menu
  • Space
  • Space
  • Space
  • Space
  • Space

Občianske združenie WellGiving podporuje chránené dielne a neziskové organizácie, ktoré sa venujú hendikepovaným ľuďom a ľuďom zo sociálne slabšieho prostredia. WellGiving pomáha týmto organizáciám najmä v oblasti fundraisingu. Zároveň im poskytuje poradenstvo v oblasti marketingu, designu výrobkov a pri získavaní nových obchodných partnerov.

Na Slovensku existuje viac ako 4 000 chránených dielní. Tie ktoré majú viac skúseností sú schopné presadiť sa na trhu. WellGiving podporuje tie chránené dielne a neziskové organizácie, ktoré majú často existenčné problémy a nie sú schopné sami svoju činnosť rozvíjať, inovovať svoje výrobky. WellGiving nepriamo zabezpečuje prácu pre približne 100 ľudí, ktorí pracujú v 10 chránených dielňach, 3 neziskových organizáciách a jednom dome sociálnych služieb. WellGiving prináša týmto organizáciám nových obchodných partnerov a pomáha inovovať produkty.

Patrónka projektu: Alena Csoltiová .

,,Dostala som možnosť pomôcť tým, ktorí pomáhajú. Do WellGivingu som chodila s radosťou a dobrým pocitom, pretože som tam narážala na ľudí plných dobrej energie a chute pracovať. Ďakujem Nadácii Granvia za túto šancu a verím, že naša spolupráca obohatí obe strany. Držme si palce."

  • Space
  • Space
  • Space
  • Space

Nezisková organizácia Animus Apertus z Banskej Bystrice vedie Divadelnú dielňu, zamestnávajúcu 6 dievčat z útulku Sv. Vincenta. Cieľom projektu bolo naučiť dievčatá navrhovať a šiť divadelné kostýmy.

Súčasťou projektu bola aj príprava divadelnej inscenácie, v ktorej dievčatá účinkovali, a zároveň si do nej navrhli a ušili kostýmy. Premiéra sa uskutočnila v novembri 2013 v Bratislave a medzi pozvanými nechýbali ani členovia Nadácie GRANVIA. Hra mala osvetový charakter a priblížila verejnosti ich komplikované životy v detských domovoch, bez rodičov alebo s rodičmi, ktorí o ne nejavili záujem. Premiérou hry sa projekt Prvý krok neskončil. Animus Apertus predstavil svoju hru divákom po celom Slovensku. Rekvalifikácia dievčat v oblasti tvorby divadelných kostýmov od návrhu až po samotné ušitie, vyústila do spolupráce s profesionálnymi módnymi návrhármi a organizácia vytvorila koncept novej módnej značky, ktorú uviedli na trh v roku 2014.

Patrón projektu: Róbert Kišš

„Teším sa, že dlhoročná práca pani Dubačovej bola ocenená aj verejne (Krištáľové krídlo v kategórii Filantropia). V rámci grantu Nadácie GRANVIA teraz môžeme spolupracovať na jej ďalšom smelom pláne, ktorého zmyslom je pomôcť dievčatám z detských domovov postaviť sa na vlastné nohy.“